Logo CMFC

Player & Staff

Staff (ทีมงานผู้ฝึกสอน)
staff
อำนาจ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน
staff
ทนงสักธิ์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
staff
กิตติศักดิ์
ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู
staff
ชัยวัฒน์
ฟิตเนส เทรนเนอร์
staff
ณัฐวุฒิ​
นักกายภาพบำบัด
staff
ธนเกียรติ
เจ้าหน้าที่ทีม
staff
กฤษฎา
เจ้าหน้าที่ทีม
staff
ณรงค์เกียรติ
เจ้าหน้าที่ทีม

PRINCIPAL SPONSORS